CENNIK

   ksiegowa-na-piatke-krakotania-ksiegowa-krakow-kopia   mila-ksiegowa-krako

CENNIK

Ceny usług poniżej przedstawione służą do orientacyjnego oszacowania kosztów, mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

Księgowość

Ilość dokumentów

Forma

do 25 dokumentów księgowych od 26 do 50 dokumentów księgowych od 51 do 75 dokumentów księgowych od 76 do 100 dokumentów księgowych powyżej 100 dokumentów księgowych
KPiR / Ryczałt – nie będący płatnikiem VAT 150 175 225 275 wycena indywidualna
KPiR / Ryczałt + VAT 175 250 325 400 wycena indywidualna
Księgi handlowe 500 700 1000 1200 wycena indywidualna

Obsługa kadrowo-płacowa

Pracownik – 30 zł netto / miesiąc

Cena usług dodatkowych

Usługa księgowa

JM Cena netto
Sporządzanie sprawozdania finansowego szt. wycena indywidualna
Sporządzenie bilansu szt. wycena indywidualna
Sporządzenie rachunku zysków i strat szt. wycena indywidualna
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS szt. 30 zł + opłata skarbowa
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych szt. 5 zł
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Rejestracja w ZUS szt. 50 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym szt. 50 zł
Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym szt. 20 zł
Dokonanie zmian w ZUS szt. 20 zł
Rejestracja firmy w GUS szt. 150 zł
Dokonanie zmian w GUS szt. 50 zł
Rozliczenie delegacji krajowej szt. 10 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej szt. 20 zł
 JPK szt.  od 50zł
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 300 zł + opłaty
Uzyskanie odpisów z KRS szt. 50 zł
Zaświadczenie o dochodach z US szt. 30 zł + opłaty
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta szt. 30 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowań szt. 30 zł
Deklaracje PCC, NIP szt. 20 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami szt. 50 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy szt. wycena indywidualna

Usługi kadrowo-płacowe

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu szt. 15 zł
Sporządzenie umowy o pracę szt. 40 zł
Sporządzenie świadectwa pracy szt. 40 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę szt. 20 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło szt. 20 zł
Korekta listy płac z winy Klienta szt. wycena indywidualna