CENNIK

   ksiegowa-na-piatke-krakotania-ksiegowa-krakow-kopia   mila-ksiegowa-krako

CENNIK

Ceny usług poniżej przedstawione służą do orientacyjnego oszacowania kosztów, mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

Księgowość

KPiR lub Ryczałt bez VAT

KPiR lub Ryczałt z VAT

Liczba dokumentów Cena netto za usługę Cena netto za usługę
0-15 150 zł 175 zł
16-30 175 zł 250 zł
31-50 200 zł 300 zł
51-75 250 zł 350 zł
76-100 300 zł 400 zł
101-150 400 zł 550 zł
151-200 500 zł 700 zł
powyżej 200 50 zł za każde następne 25 dokumentów księgowych 50 zł za każde następne 20 dokumentów księgowych

 

Księgi rachunkowe

Liczba dokumentów Cena netto za usługę
0-15 500 zł
16-30 650 zł
31-50 800 zł
51-75 1 000 zł
76-100 1 200 zł
101-150 1 500 zł
151-200 2 000 zł
201-300 2 500 zł
301-400 3 000 zł
401-500 4 000 zł
powyżej 500 200 zł za każde następne 50 dokumentów księgowych

Obsługa kadrowo-płacowa

Pracownik – 30 zł netto / miesiąc

Cena usług dodatkowych

Usługa księgowa

JM Cena netto
Sporządzanie sprawozdania finansowego szt. wycena indywidualna
Sporządzenie bilansu szt. wycena indywidualna
Sporządzenie rachunku zysków i strat szt. wycena indywidualna
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS szt. 30 zł + opłata skarbowa
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych szt. 5 zł
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Rejestracja w ZUS szt. 50 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym szt. 50 zł
Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym szt. 20 zł
Dokonanie zmian w ZUS szt. 20 zł
Rejestracja firmy w GUS szt. 150 zł
Dokonanie zmian w GUS szt. 50 zł
Rozliczenie delegacji krajowej szt. 10 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej szt. 20 zł
 JPK szt.  od 50zł
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 300 zł + opłaty
Uzyskanie odpisów z KRS szt. 50 zł
Zaświadczenie o dochodach z US szt. 30 zł + opłaty
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta szt. 30 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowań szt. 30 zł
Deklaracje PCC, NIP szt. 20 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami szt. 50 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy szt. wycena indywidualna

Usługi kadrowo-płacowe

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu szt. 15 zł
Sporządzenie umowy o pracę szt. 40 zł
Sporządzenie świadectwa pracy szt. 40 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę szt. 20 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło szt. 20 zł
Korekta listy płac z winy Klienta szt. wycena indywidualna