CENNIK

   ksiegowa-na-piatke-krakotania-ksiegowa-krakow-kopia   mila-ksiegowa-krako

CENNIK

Ceny usług poniżej przedstawione służą do orientacyjnego oszacowania kosztów, mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

Księgowość

KPiR lub Ryczałt bez VAT

KPiR lub Ryczałt z VAT

Liczba dokumentów Cena netto za usługę Cena netto za usługę
0-15 150 zł 175 zł
16-30 175 zł 250 zł
31-50 200 zł 300 zł
51-75 250 zł 350 zł
76-100 300 zł 400 zł
101-150 400 zł 550 zł
151-200 500 zł 700 zł
powyżej 200 indywidualna wycena indywidualna wycena

 

Księgi rachunkowe

Liczba dokumentów Cena netto za usługę
0-15 500 zł
16-30 650 zł
31-50 800 zł
51-75 1 000 zł
76-100 1 300 zł
powyżej 100 indywidualna wycena

Obsługa kadrowo-płacowa

Pracownik – 30 zł netto / miesiąc

Cena usług dodatkowych

Usługa księgowa

JM Cena netto
Sporządzanie sprawozdania finansowego szt. wycena indywidualna
Sporządzenie bilansu szt. wycena indywidualna
Sporządzenie rachunku zysków i strat szt. wycena indywidualna
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS szt. 30 zł + opłata skarbowa
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych szt. 5 zł
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Rejestracja w ZUS szt. 50 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym szt. 50 zł
Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym szt. 20 zł
Dokonanie zmian w ZUS szt. 20 zł
Rejestracja firmy w GUS szt. 150 zł
Dokonanie zmian w GUS szt. 50 zł
Rozliczenie delegacji krajowej szt. 10 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej szt. 20 zł
 JPK szt.  od 50zł
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 300 zł + opłaty
Uzyskanie odpisów z KRS szt. 50 zł
Zaświadczenie o dochodach z US szt. 30 zł + opłaty
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta szt. 30 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowań szt. 30 zł
Deklaracje PCC, NIP szt. 20 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami szt. 50 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy szt. wycena indywidualna

Usługi kadrowo-płacowe

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu szt. 15 zł
Sporządzenie umowy o pracę szt. 40 zł
Sporządzenie świadectwa pracy szt. 40 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę szt. 20 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło szt. 20 zł
Korekta listy płac z winy Klienta szt. wycena indywidualna