Skip to main content Skip to search

Cennik

Nasze doświadczenie pokazało nam, że nie da się stosować sztywnego cennika.

Różnorodność działalności, bieżące rozmowy z klientem i ich indywidualne potrzeby, to właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić najbardziej optymalną formę współpracy i wycenić pełen wachlarz usług. Kwota usługi jest zazwyczaj określona stałym miesięcznym ryczałtem i może ulec zmianie, gdy ilość dokumentów znacznie wzrasta, albo czas pracy się wydłuża.

Ceny usług podstawowych zaczynają się od:

Ewidencja ryczałtu

KPiR

Księgi rachunkowe

 

Poglądowy cennik dodatkowych usług:

 

dodatkowe opłaty wartości netto w PLN jednostka miary
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika od 50,00 cena za osobę
Rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, RMUA w cenie usługi
Delegacja krajowa pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie
i opracowanie dokumentacji)
od 20,00 cena za sztukę
Delegacja zagraniczna pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie
i opracowanie dokumentacji)
od 50,00 cena za sztukę
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji w cenie usługi
Sporządzenie deklaracji PCC-3 od 50,00 cena za sztukę
Mail informujący o podatkach i składkach ZUS do zapłacenia w cenie usługi
Sporządzenie pliku JPK_VAT w cenie usługi
Sporządzanie sprawozdania do GUS od 50,00 cena za sztukę, indywidualna wycena
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jednomiesięczny koszt obsługi księgowej
Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT36/PIT36L związanego z obsługiwaną księgowo działalnością gospodarczą w cenie usługi
Sporządzanie deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 w cenie usługi
Sporządzenie pozostałych rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT39/PIT28) od 150,00 cena za sztukę, indywidualna wycena
Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat w trakcie roku podatkowego 25% średniomiesięcznego kosztu obsługi księgowej, nie mniej niż  250,00 PLN
Korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy od 50,00 cena za godzinę
Reprezentacja w trakcie kontroli, przygotowanie dokumentów do kontroli od 100,00 jednorazowo za kontrolę
Opracowanie/Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont od 500,00 indywidualna wycena
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd, pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego od 50,00 cena za godzinę
Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg, przejęcie księgowości               w trakcie roku) 50% średniomiesięcznego kosztu obsługi księgowej, nie mniej niż  300,00 PLN
Inne deklaracje i podatki (nieuwzględnione wyżej, np. podatek od nieruchomości, PFRON) od 50,00 cena za godzinę

 

 

Pozostałe usługi, nieuwzględnione w cenniku, podlegają indywidualnej wycenie.