CENNIK

   ksiegowa-na-piatke-krakotania-ksiegowa-krakow-kopia   mila-ksiegowa-krako

CENNIK

Ceny usług poniżej przedstawione służą do orientacyjnego oszacowania kosztów, mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb.

Księgi przychodów i rozchodów/ Ewidencja ryczałtu

pozycje księgowe bez VAT z VAT
wartości netto w PLN wartości netto w PLN
do 25 150,00 200,00
26 – 50 200,00 275,00
51 – 75 250,00 350,00
76 – 100 300,00 450,00
101 – 125 400,00 550,00
126 – 150 500,00 600,00
151 – 175 650,00 750,00
176 – 200 800,00 1 000,00
powyżej 200 pozycji  5 PLN za każdą pozycję księgową  5 PLN za każdą pozycję księgową

Pozycją księgową jest:
– Każda faktura zakupu
– Każda faktura sprzedaży
– Każdy indywidualnie zaksięgowany dokument wewnętrzny (lista płac, amortyzacja, składki ZUS, itp.)

Księgi rachunkowe

pozycje księgowe wartości netto w PLN
do 25 500,00
26 – 50 700,00
51 – 75 1 000,00
76 – 100 1 200,00
101 – 125 1 425,00
126 – 150 1 650,00
151 – 200 1 950,00
201 – 250 2 300,00
251 – 300 2 650,00
301 – 350 3 000,00
powyżej 350 pozycji powyżej 350 pozycji – minimum 5 PLN za każdą pozycję księgową lub stawka indywidualnie negocjowana

Pozycją księgową jest:
– Każda faktura zakupu
– Każda faktura sprzedaży
– Każdy PK
– Każdy dzienny wyciąg bankowy
– Każdy raport kasowy

 

Cennik dodatkowych usług

dodatkowe opłaty wartości netto w PLN jednostka miary
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika 50,00 cena za osobę
Rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, RMUA w cenie usługi
Delegacja krajowa pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie
i opracowanie dokumentacji)
20,00 cena za sztukę
Delegacja zagraniczna pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie
i opracowanie dokumentacji)
50,00 cena za sztukę
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji w cenie usługi
Sporządzenie deklaracji PCC-3 50,00 cena za sztukę
Mail informujący o podatkach i składkach ZUS do zapłacenia w cenie usługi
Sporządzenie pliku JPK_VAT w cenie usługi
Sporządzanie sprawozdania do GUS od 50,00 cena za sztukę, indywidualna wycena
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jednomiesięczny koszt obsługi księgowej
Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT36/PIT36L związanego z obsługiwaną księgowo działalnością gospodarczą w cenie usługi
Sporządzanie deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 w cenie usługi
Sporządzenie pozostałych rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT39/PIT28) od 100,00 cena za sztukę, indywidualna wycena
Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat w trakcie roku podatkowego 25% średniomiesięcznego kosztu obsługi księgowej, nie mniej niż  250,00 PLN
Korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy 50,00 cena za godzinę
Reprezentacja w trakcie kontroli, przygotowanie dokumentów do kontroli 100,00 jednorazowo za kontrolę
Opracowanie/Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont od 500,00 indywidualna wycena
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd, pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego 50,00 cena za godzinę
Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg, przejęcie księgowości               w trakcie roku) 50% średniomiesięcznego kosztu obsługi księgowej, nie mniej niż  300,00 PLN
Inne deklaracje i podatki (nieuwzględnione wyżej, np. podatek od nieruchomości, PFRON) 50,00 cena za godzinę

Pozostałe usługi, nieuwzględnione w cenniku dodatkowym, będą podlegać indywidualnej wycenie.